top of page

"Cefais budd enfawr allan o’r sesiynau cynghori. Roedd yn gyfle i drafod, a wynebu’r hyn roedd wedi arwain at yr angen i chwilio am gefnogaeth, a hynny mewn modd sensitif a chefnogol."

bottom of page